Quản lý chuỗi bán lẻ chuyên nghiệp

 • Quản lý cửa hàng đánh giá được sức khoẻ cửa hàng theo 4 khía cạnh chiến lược. Từ đó lên kế hoạch chiến lược phát triển cửa hàng theo chuỗi
 • Quản lý lập được kế hoạch gia tăng doanh số cho từng cửa hàng hàng tuần, tháng, quý dựa vào 6 yếu tố học được trong khóa học
 • Sau khoá học, học viên lập được kế hoạch gia tăng khách hàng mới cho cửa hàng. Gia tăng số lượng sản phẩm / bill, tăng giá trị bill
 • Học viên biết được phương pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, trải nghiệm khách hàng trong cửa hàng. Gia tăng khách hàng trung thành
 • Quản lý cửa hàng phỏng vấn được nhân viên bán lẻ phù hợp, đào tạo nhân viên đủ năng lực làm việc đạt mục tiêu doanh số
 • Học viên biết được 5 yếu tố tạo động lực cho nhân viên. Năm cách đễ dẫn dắt nhân viên làm theo định hướng của quản lý cửa hàng. Từ đó tạo đội ngũ nhân viên gắn bó với cửa hàng. Xây dựng được đội ngũ để quản lý chuỗi cửa hàng trong tương lai.

 

 

Xem chi tiết

Quản lý kênh phân phối chuyên nghiệp

 • Học viên được trang bị các kiến thức chiến lược kênh phân phối. Nhận diện được chiến lược kinh doanh, chiến lược tiếp cận thị trường và kênh phân phối của doanh nghiệp mình.
 • Thực hiện được việc đánh giá kênh phân phối hiện tại. Nhận diện được điểm mạnh và điểm yếu của kênh phân phối.
 • Lập kế hoạch khắc phục các điểm yếu của kênh phân phối hiện tại, nâng cao hiệu quả kênh
 • Xây dựng được kênh phân phối mới, thành viên kênh mới đạt mục tiêu tăng khách hàng, tăng doanh số và giảm chi phí của doanh nghiệp
 • Quản lý hệ thống khách hàng, quản lý đường đi sản phẩm – dịch vụ, quản lý dòng tiền, tối ưu hóa logistic, nắm bắt kịp thời chính sách của nhà cung cấp
 • Nâng cao năng lực kênh, tạo động lực cho kênh làm việc hiệu quả. Kịp thời nhận ra các xung đột, các vấn đề trong kênh và đưa ra các giải pháp tối ưu.
 • Học viên có thể điều chỉnh kênh, tái cấu trúc kênh phù hợp với điều kiện kinh doanh thay đổi. Truyền thông trong kênh hiệu quả, đảm bảo các thành viên hành động đạt mục tiêu.
Xem chi tiết

Quản lý kinh doanh chuyên nghiệp

 • Trả lời được câu hỏi nhân viên bán hàng cần làm gì, trưởng phòng kinh doanh cần làm gì để tăng doanh số.
 • Thiết lập, phân bổ được mục tiêu từ Ban giám đốc giao hàng năm, quý , tháng xuống cho đội ngũ kinh doanh của mình . Đảm bảo đội ngũ “ đồng chí hướng”
 • Đưa ra được các giải pháp tối ưu để đạt được mục tieu đặt ra hàng tháng, quý. Giúp đối ngũ đạt doanh số, đạt được quỹ lương tối đa hàng tháng
 • Có được “phương pháp” triển khai được công việc hang ngày, tuần, tháng cho đội ngũ nhân viên thực thi hiệu quả. Tránh “ trống đánh xuôi – kèn thổi ngược”
 • Phối hợp với phòng nhân sự thực hiện tuyển dụng và đào tạo được “ nhân viên phù hợp” với công việc mà trưởng phòng kinh doanh muốn họ làm
 • Tạo động lực, truyền lửa cho đội ngũ nhân viên kinh doanh vượt qua các khó khăn, trở ngại từ thị trường để đạt mục tiêu doanh số, thu hôi công nợ.
 • Đánh giá hiệu quả được từng nhân viên, liên kêt đánh gia KPI với cơ cấu lương , thưởng
 • Lãnh đạo, dẫn dắt đội ngũ, gây ảnh hưởng được các nhóm nhân viên bán hàng khác nhau. Tập hợp được lực lượng nhân viên” đa dạng -khác biệt” vì mục tiêu chung.

 

Xem chi tiết

TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

Xem Tất Cả

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI