Trong buổi chiều ngày 11/04/2024 TS. Đào Xuân Khương đã tư vấn cho GĐ công ty An Bình Auto

Với kinh nghiệm đào tạo và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp, cá nhân về bán lẻ và phân phối. Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những phương pháp, kế hoạch chiến lược và đưa ra các giải pháp, đề xuất để công ty triển khai:

  1. Chiến lược về sản phẩm
  2. Chiến lược về kênh

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *