Chiều ngày 02/05/2024, Ts. Đào Xuân Khương đã tư vấn cho Công ty cổ phần TD toàn cầu

Trong buổi tư vấn chiều ngày 02/05/2024 TS. Đào Xuân Khương đã tư vấn cho công ty cổ phần TD toàn cầu

Với kinh nghiệm đào tạo và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp, cá nhân về bán lẻ và phân phối. Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những phương pháp, kế hoạch chiến lược cho công ty cổ phần TD toàn cầu và đưa ra các giải pháp để triển khai:

  1. Mô hình kênh mới
  2. Mô hình cửa hàng chuyên doanh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *