Sáng ngày 07/03/2024, Ts. Đào Xuân Khương đã tư vấn cho MincoFoods

Trong buổi tư vấn sáng ngày 07/03/2024, TS. Đào Xuân Khương đã tư vấn cho MincoFoods

Với kinh nghiệm đào tạo và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp, cá nhân về bán lẻ và phân phối. Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những phương pháp, kế hoạch chiến lược cho MincoFoods và đưa ra các giải pháp để triển khai:

  1. Tìm nhân viên phù hợp
  2. Tìm NPP
  3. Giá của sản phẩm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *