Sáng ngày 03/04/2024, Ts. Đào Xuân Khương đã tư vấn cho MincoFoods

Trong buổi tư vấn sáng ngày 03/04/2024 TS. Đào Xuân Khương đã tư vấn cho MincoFoods

Với kinh nghiệm đào tạo và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp, cá nhân về bán lẻ và phân phối. Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những phương pháp, kế hoạch chiến lược cho MincoFoods và đưa ra các giải pháp để triển khai:

  1. Chính sách cho đại lý
  2. Tìm NPP mới
  3. Chính sách cho Sản phẩm mới

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *