Quản lý kinh doanh hiệu quả – 3 ngày

 • Học viên nhận thức được vai trò, trách nhiệm và nghĩa vụ của quản lý kinh doanh, biết cách phối hợp mọi nguồn lực của tổ chức để thực hiện công việc hữu hiệu.
 • Khoá học hệ thống hóa các mẫu biểu, quy trình làm việc để tổ chức lập kế hoạch kinh doanh, giám sát kinh doanh và đánh giá kết quả làm việc hiệu quả.
 • Trang bị những kiến thức và kỹ năng cho quản lý; phương pháp lập, thực thi, kiểm tra và theo dõi kế hoạch công việc; quản lý hiệu quả nhân viên.
 • Thực hiện được việc tuyển dụng và đào tạo được nhân viên phù hợp với công việc mà người quản lý cần,đạt mục tiêu kinh doanh đặt ra.
 • Giúp học viên nắm vững kỹ năng sắp xếp công việc, giao việc, hướng dẫn nhân viên, tạo động lực làm việc cho nhân viên.
 • Nâng cao hiệu quả giám sát, thực hiện đúng và hiệu quả các công việc được giao, từ đó giúp phát triển đội ngũ nhân viên, đối tác và thị trường.
Xem chi tiết

Quản lý kênh phân phối hiệu quả – 3 ngày

 • Học viên được trang bị các kiến thức chiến lược kênh phân phối. Nhận diện được chiến lược kinh doanh, chiến lược tiếp cận thị trường và kênh phân phối của doanh nghiệp mình.
 • Thực hiện được việc đánh giá kênh phân phối hiện tại. Nhận diện được điểm mạnh và điểm yếu của kênh phân phối.
 • Lập kế hoạch khắc phục các điểm yếu của kênh phân phối hiện tại, nâng cao hiệu quả kênh
 • Xây dựng được kênh phân phối mới, thành viên kênh mới đạt mục tiêu tăng khách hàng, tăng doanh số và giảm chi phí của doanh nghiệp
 • Quản lý hệ thống khách hàng, quản lý đường đi sản phẩm – dịch vụ, quản lý dòng tiền, tối ưu hóa logistic, nắm bắt kịp thời chính sách của nhà cung cấp
 • Nâng cao năng lực kênh, tạo động lực cho kênh làm việc hiệu quả. Kịp thời nhận ra các xung đột, các vấn đề trong kênh và đưa ra các giải pháp tối ưu.
 • Học viên có thể điều chỉnh kênh, tái cấu trúc kênh phù hợp với điều kiện kinh doanh thay đổi. Truyền thông trong kênh hiệu quả, đảm bảo các thành viên hành động đạt mục tiêu.
Xem chi tiết
Flamingo Đại Lải Resort

Quản lý cửa hàng bán lẻ hiệu quả – 3 ngày

 • Quản lý cửa hàng đánh giá được sức khoẻ cửa hàng theo 4 khía cạnh chiến lược. Từ đó lên kế hoạch chiến lược phát triển cửa hàng theo chuỗi
 • Quản lý lập được kế hoạch gia tăng doanh số cho từng cửa hàng hàng tuần, tháng, quý dựa vào 6 yếu tố học được trong khóa học
 • Sau khoá học, học viên lập được kế hoạch gia tăng khách hàng mới cho cửa hàng. Gia tăng số lượng sản phẩm / bill, tăng giá trị bill
 • Học viên biết được phương pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, trải nghiệm khách hàng trong cửa hàng. Gia tăng khách hàng trung thành
 • Quản lý cửa hàng phỏng vấn được nhân viên bán lẻ phù hợp, đào tạo nhân viên đủ năng lực làm việc đạt mục tiêu doanh số
 • Học viên biết được 5 yếu tố tạo động lực cho nhân viên. Năm cách đễ dẫn dắt nhân viên làm theo định hướng của quản lý cửa hàng. Từ đó tạo đội ngũ nhân viên gắn bó với cửa hàng. Xây dựng được đội ngũ để quản lý chuỗi cửa hàng trong tương lai.
Xem chi tiết

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI