Trong buổi tư vấn chiều ngày 03/07/2024 TS. Đào Xuân Khương đã tư vấn cho Công ty Liên Phong.

Với kinh nghiệm đào tạo và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp, cá nhân về bán lẻ và phân phối. Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những phương pháp, kế hoạch chiến lược cho Liên Phong và đưa ra các giải pháp để triển khai:

– Tập trung mở NPP

– Hàng tháng soạn chuyên đề đào tạo cho nhân viên keyshop

– Mời live Tik Tok bán online.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *