Sáng ngày 27/02/2024, TS Đào Xuân Khương đã tư vấn cho ban giám đốc Công ty TNHH S- Tec Vina

Với kinh nghiệm đào tạo và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp. Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những phương pháp và kế hoạch chiến lược cho công ty

Đồng thời Tiến sỹ cũng đưa ra các giải pháp để triển khai:

  1. Mục tiêu kinh doanh
  2. Kế hoạch kinh doanh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *