Trong buổi chiều ngày 10/01/2024 TS. Đào Xuân Khương đã tư vấn cho ban giám đốc của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ An Ú

Với kinh nghiệm đào tạo và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp về bán lẻ và phân phối. Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những phương pháp và kế hoạch chiến lược cho An Ú
Đồng thời Tiến sỹ cũng chỉ ra những khó khăn thực tế khi làm bán lẻ và đưa ra các giải pháp để triển khai:
– Kế hoạch phát triển sản phẩm mới cho cửa hàng

– Xây dựng chiến lược cho dự án mới

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *