Chiều ngày 07/03/2024 TS. Đào Xuân Khương đã tư vấn cho ban giám đốc của Công ty TNHH Sản xuất thương mại Muwono Việt Nam 

Với kinh nghiệm đào tạo và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp về bán lẻ và phân phối. Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những phương pháp và kế hoạch cho doanh nghiệp.  Sau buổi làm việc ban giám đốc Muwon đã nắm được các kế hoạch hành động và chiến lược tiếp theo cho các sản phẩm của công ty :

  • Xây dựng mô hình kênh phân phối
  • Chính sách chăm sóc khách hàng
  • Cơ cấu lương cho nhân viên

Kết thúc buổi tư vấn, Tiến sỹ cũng đã định hướng các bước tiếp theo cho Muwon được ổn định và phát triển lâu dài

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *