Ngày06/01/2024, TS Đào Xuân Khương đã tư vấn cho Công ty cổ phần sơn Kiwi Việt Nam

Trong buổi tư vấn chiều ngày 06/01/2024 TS. Đào Xuân Khương đã tư vấn cho Giám đốc công ty Sơn Kiwi

Với kinh nghiệm đào tạo và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp về bán lẻ và phân phối. Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những phương pháp và kế hoạch chiến lược cho Sơn Kiwi

Đồng thời Tiến sỹ cũng chỉ ra những khó khăn thực tế khi làm bán lẻ, phân phối sản phẩm và đưa ra các giải pháp để triển khai:
1. Đội ngũ Kinh doanh

2.Chính sách cho nhà phân phối

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *