Dành cho Giám đốc khối kinh doanh

Chương trình đào tạo về hiệu quả bán hàng của chúng tôi cung cấp một cách tiếp cận linh hoạt với từng phần Xác định, Phát triển, Thúc đẩy, được triển khai riêng lẻ hoặc cùng nhau để tạo ra một giải pháp hoàn chỉnh. Với phạm vi rộng của chương trình giảng dạy và công cụ, chúng tôi có thể giúp bạn từng phần một, dựa trên cơ hội lớn nhất để tăng doanh số bán hàng và điều gì cần chú ý trước tiên?

Xem chi tiết

Dành cho Quản lý kinh doanh

Chúng tôi tùy chỉnh các giải pháp đào tạo bán hàng vì nó mang lại kết quả tốt hơn cho khách hàng của chúng tôi. Trong hơn 30 năm, Richardson đã làm việc với các công ty hàng đầu thế giới để giúp cải thiện hiệu suất bán hàng. Trong lịch sử của mình, chúng tôi đã đào tạo hơn 2.000.000 chuyên gia bán hàng trên toàn thế giới. Hàng năm chúng tôi:

Xem chi tiết

Dành cho Nhân viên kinh doanh

Cung cấp đào tạo bán hàng một hoặc thậm chí vài lần mỗi năm và xem chương trình như một sự kiện độc lập, độc lập là không còn đủ. Các công ty cần tạo ra, xây dựng và duy trì văn hóa học hỏi liên tục để giúp thúc đẩy hiệu quả hoạt động của tổ chức được cải thiện. Các tổ chức tiến bộ đang thích ứng với văn hóa học tập liên tục mạnh mẽ đang nhanh chóng chứng tỏ mình vượt trội đáng kể so với các tổ chức khác trong một số lĩnh vực:

Xem chi tiết

ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI