Chiều ngày 03/04/2024, TS. Đào Xuân Khương đã tư vấn cho Công ty CPTM Dịch vụ và Công nghệ Hoàng Long.

Trong buổi tư vấn chiều ngày 03/04/2024 TS. Đào Xuân Khương đã tư vấn cho Công ty CPTM Dịch vụ và Công nghệ Hoàng Long.

Với kinh nghiệm đào tạo và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp về bán lẻ và phân phối. Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những phương pháp và kế hoạch chiến lược cho Hoàng Long Computer để triển khai:

  1. Kênh phân phối sản phẩm
  2. Cửa hàng bán lẻ
  3. Mục tiêu kinh doanh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *