Trong buổi tư vấn chiều ngày 11/04/2024 TS. Đào Xuân Khương đã tư vấn cho Combyy

Với kinh nghiệm đào tạo và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp về bán lẻ và phân phối. Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những phương pháp và kế hoạch chiến lược cho Combyy.

Đồng thời Tiến sỹ cũng chỉ ra những khó khăn thực tế khi làm bán lẻ, phân phối sản phẩm và đưa ra các giải pháp để triển khai:

  1. Chính sách cho khách hàng
  2. Nhân sự cho công ty

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *