Sáng ngày 30/03/2024 TS. Đào Xuân Khương đã tư vấn cho ban giám đốc của Công ty TNHH Sản xuất thương mại Muwono Việt Nam

Với kinh nghiệm đào tạo và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp về bán lẻ và phân phối. Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những phương pháp và kế hoạch cho doanh nghiệp.  Sau buổi làm việc ban giám đốc Muwon đã nắm được các kế hoạch hành động và chiến lược tiếp theo cho các sản phẩm của công ty :

  • Chính sách giá sản phẩm
  • Chuỗi nhượng quyền

Kết thúc buổi tư vấn, Tiến sỹ cũng đã định hướng các bước tiếp theo cho Muwono được ổn định và phát triển lâu dài

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *