Ngày 12/12/2023, Ts. Đào Xuân Khương đã tư vấn cho Công ty cổ phần Tập đoàn Combyy
Trong buổi tư vấn sáng ngày 12/12/2023 TS. Đào Xuân Khương đã tư vấn cho Combyy
Với kinh nghiệm đào tạo và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp về bán lẻ và phân phối. Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những phương pháp và kế hoạch chiến lược cho Combyy.
Đồng thời Tiến sỹ cũng chỉ ra những khó khăn thực tế khi làm bán lẻ, phân phối sản phẩm và đưa ra các giải pháp để triển khai:
1. Chiến lược về sản phẩm
2. Phân tích giá thị trường
3. Chiến lược về kênh
Có thể là hình ảnh về văn bản

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *