Ngày 27/12/2023, TS Đào Xuân Khương đã tư vấn cho anh Hải về sản phẩm keo silicon
Trong buổi tư vấn sáng ngày 27/12/2023 TS. Đào Xuân Khương đã tư vấn cho anh Hải về sản phẩm keo silicon và điện nước
Với kinh nghiệm đào tạo và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp về bán lẻ và phân phối. Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những phương pháp và kế hoạch chiến lược cho anh Hải
Đồng thời Tiến sỹ cũng chỉ ra những khó khăn thực tế khi làm bán lẻ, phân phối sản phẩm và đưa ra các giải pháp để triển khai:
1. Chiến lược về sản phẩm
2. Chiến lược giá
3. Chiến lược Chăm sóc Khách hàng
Có thể là hình ảnh về văn bản

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *