Ngày 06/01/2024, TS Đào Xuân Khương đã tư vấn cho Trung tâm Tiếng Nhật 30 phút học tiếng Nhật mỗi ngày

 Trong buổi tư vấn sáng ngày 06/01/2024 TS. Đào Xuân Khương đã tư vấn cho Trung tâm Tiếng Nhật 30 phút học tiếng Nhật mỗi ngày

Với kinh nghiệm đào tạo và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp. Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những phương pháp và kế hoạch chiến lược cho trung tâm tiếng Nhật

Đồng thời Tiến sỹ cũng chỉ ra những khó khăn thực tế và đưa ra các giải pháp để triển khai lâu dài cho

  1. Chương trình Tiếng Nhật online
  2. Tiếng Nhật giao tiếp
  3. Chương trình Du học Nhật Bản

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *