Trong 0.5 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên nội dung dành cho cán bộ giảng viên nộ bộ nội dung như sau:

 1. Nội dung 1: Triển khai nội dung đào tạo – công thức EASE
 2. Nội dung 2: Phương pháp kèm cặp nhân viên thực tế- Công thức EDAC
 3. Năng lực 3: Thực hành với 1 nội dung cụ thể

Khóa học được học viên nhận xét tích cực:

 • Thầy giảng hiệu quả, ý nghĩa và hấp dẫn.

Kết thúc khóa học, học viên nắm được:

 • Tích cực hoạt động, tương tác học viên trong các bài học
 • Áp dụng thực tế nhiều hơn
 • Giải thích rõ ràng chính xác
 • Hoạt động
 • Tóm tắt
 • Thực hành đào tạo tại cơ sở
 • Áp dụng mô hình đào tạo EASE và EDAC vào trong đào tạo
 • Thay đổi cách tư duy và tiếp cận đào tạo
 • Sử dụng được trong thực tiễn đào tạo được nhân viên.

Sau đây là kết quả phiếu đánh giá:

 • Phương pháp giảng dạy của giảng viên: 4.92/5
 • Trình độ kiến thức của giảng viên: 4.97/5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *