Trong 2 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung như sau:

 • Nội dung 1: Ba yếu tố giúp ÐIỆN THOẠI VIÊN TỰ TIN và kịch bản kết nối TẠO LÒNG TIN với HVC. Chia sẻ kịch bản 2023 và cải tiến kịch bản 2024
 • Nội dung 2: Thấu hiểu HÀNH VI MUA của HVC và kịch bản cung cấp thông tin tạo sự QUAN TÂM với gói dịch vụ HVC
 • Nội dung 3: Bốn TRỌNG TÂM tu vấn – 4 cấp dộ LẮNG NGHE và kịch bản trò chuyện – nhắn tin tìm vấn dề – nỗi dau của khách hàng HVC.
 • Nội dung 4: Công thức thuyết phục tổng lực – 4 GIÁ TRỊ/ 4 CHI PHÍ – Ba cấp dộ TRẢI NGHIỆM và kịch bản deo bám hiệu quả với HVC.

 

Khóa học được học viên nhận xét tích cực:

 • Giọng nói to rõ ràng, dễ hiểu
 • Giảng viên nhiệt tình truyền đạt kiến thức dễ hiểu, nội dung bài giảng khoa học giúp học viên thay đổi nhận thức
 • Bài học sát với thực tế công việc

Kết thúc khóa học viên nắm được:

 • Nhận biết được việc hơn trong đưa ra giá trị cho KH
 • Nhận thức được KH HVC là rất quan trọng
 • Tập trung cải thiện về tư duy cho ĐTV
 • Kịch bản tư vấn cần thay đổi so với kịch bản hiện tại đang thực hiện

Sau đây là điểm đánh giá khoá học:

 • Trình độ kiến thức GV: 4.89/5
 • Phương pháp giảng dạy: 4.71/5
 • Tính hữu ích: 4.57/5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *