Ngày 16/02/2024, Học viện bán lẻ và phân phối KCP đã phối hợp với Công ty cổ phần VLXD Minh Hạnh tổ chức khoá đào tạo:” Quản lý kênh phân phối chuyên nghiệp”

Trong 01 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung như sau:

 • Nội dung 1: Đào tạo đội ngũ thành viên kênh phân phối
 • Nội dung 2: Tạo động lực làm việc với các thành viên kênh phân phối
 • Nội dung 3: Quản lý và giải quyết xung đột giữa các thành viên kênh phân phối
 • Nội dung 4: Quản lý dòng tiền, công nợ hiệu quả trong kênh
 • Nội dung 5: Quy trình giải quyết vấn đêf trong kênh phân phối
 • Nội dung 6: Thực hành

Khóa học được học viên nhận xét tích cực:

 • Thầy giảng dễ hiểu đưa nội dung thực tiễn vào bài giảng
 • Ngắn gọn – xúc tích dễ hiểu- áp dụng tốt hơn
 • Kiến thức sát với thực tế
 • Thầy giáo nhiệt tình
 • Nội dung bài giảng update liên tục, có tính thời sự

Kết thúc khóa học viên nắm được:

 • Gia tăng số lượng KH
 • Tạo ra KH mới
 • Giữ chân KH
 • Tìm KH mục tiêu
 • Hiểu rõ hơn về kênh phân phối
 • Hiểu được cách tìm hiểu cảm nhận KH
 • Tăng số điểm chạm
 • Tăng chất lượng điểm chạm
 • Chăm sóc khách hàng dựa trên cấp độ trải nghiệm của khách

Sau đây là điểm đánh giá khoá học:

 • Trình độ kiến thức GV: 4.81/ 5
 • Phương pháp giảng dạy: 4.73/ 5
 • Đạt mục tiêu so với mong đợi: 4.42/ 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *