Ngày 29-30/05/2024 Học viện phân phối và bán lẻ KCP đã phối hợp với Công ty TNHH DENSO Việt Nam tổ chức khoá đào tạo: “Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định hiệu quả

Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung như sau:

 • Ngày 1: Phương pháp xác định vấn đề và quy trình giải quyết vấn đề hiệu quả
 • Ngày 2: Phương pháp xác định nguyên nhân gốc, giải pháp và ra quyết định hiệu quả

Khóa học được học viên nhận xét tích cực:

 • Giúp các QL hiểu rõ ràng khi đưa quyết định
 • Có rất nhiều ví dụ thực tế để hiểu được nội dung
 • Tích cực trao đổi giữa giảng viên và giáo viên
 • Giảng viên ví dụ dễ hiểu, nội dung hay
 • Bài giảng có tính thực tế, sát thực với nội dung mong muốn
 • Hiểu rõ được cách nhận diện vấn đề -> Đưa ra cách giải quyết hiện quả

Kết thúc khóa học viên nắm được:

 • Nhận diện vấn đề (tìm ra vấn đề trong xử lí công việc)
 • Đưa ra quyết định cho vấn đề xử lí, điều tra phế phẩm
 • Đưa ra tư duy vào công việc bản thân
 • Vận dụng, sáng tạo, ra quyết định
 • Phương pháp ra quyết định tập thể
 • Quy trình giải quyết vấn đề

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *