Ngày 06/03/2024, Học viện bán lẻ và phân phối KCP đã phối hợp với Công ty cổ phần Vinhomes tổ chức tại Hà Nội khóa đào tạo: “Đào tạo giảng viên nội bộ” 

Trong 1 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung như sau:

 • Nội dung 1: Giới thiệu bài giảng – Công thức GLOSS
 • Nội dung 2: Triển khai bài giảng – Công thức EASE
 • Nội dung 3: Kết thúc bài giảng – Công thức OFF
 • Nội dung 4: Đánh giá kết quả đào tạo – Mô hình Kick Patrick
 • Nội dung 5: Sử dụng các công cụ hỗ trợ giảng dạy
 • Nội dung 6: Thực hành và đánh giá năng lực giảng viên nội bộ

Khóa học được học viên nhận xét tích cực:

 • Phương pháp giới thiệu bài giảng thu hút học viên

Kết thúc khóa học viên nắm được:

 • Nâng cao năng lực đào tạo giảng viên nội bộ
 • Áp dụng ngay được phương pháp đào tạo vào thực tế
 • Vận dụng kiến thức đã được đào tạo vào vận hành KĐT

Sau đây là điểm đánh giá khoá học:

 • Trình độ kiến thức GV: 5/5
 • Phương pháp giảng dạy: 4.92/5
 • Tính hữu ích: 5/5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *