Làm giảng viên nội bộ liệu có dễ?

Chắc chắn không dễ nhưng nếu tham gia khóa học “Train The Trainer” sẽ thấy tự tin hơn, động lực hơn khi học được phương pháp đúng và thực hành trải nghiệm tại chỗ.

Với chủ đề Đào tạo giảng viên nội bộ, anh chị học viên sẽ được tìm hiểu các nội dung sau:

 • Nội dung 1: Giới thiệu bài giảng – Công thức GLOSS
 • Nội dung 2: Triển khai bài giảng – Công thức EASE
 • Nội dung 3: Kết thúc bài giảng – Công thức OFF
 • Nội dung 4: Đánh giá kết quả đào tạo – Mô hình Kick Patrick
 • Nội dung 5: Sử dụng các công cụ hỗ trợ giảng dạy

Khóa học được học viên nhận xét tích cực:

 • Giảng viên chuyên nghiệp
 •  Giảng viên dạy phù hợp và hiệu quả

Kết thúc khóa học viên nắm được:

 • Phương pháp chuyển hoá học viên
 • Phương pháp giới thiệu bài giảng Gloss
 • Phương Pháp đánh giá hiệu quả Off
 • Áp dụng gây sự chú ý cho học viên tạo hoạt động
 • Thay đổi hành vi khi đào tạo
 • Tăng cường đặt câu hỏi, tương tác khi đào tạo
 • Kèm cặp, hướng dẫn học viên sau đào tạo
 • Soạn nội dung trước khi dạy, tìm hiểu đánh giá những mặt yếu kém của nhân viên để đào tạo

Sau đây là kết quả phiếu đánh giá:
–     Phương pháp giảng dạy của giảng viên: 4.92/ 5

–     Trình độ kiến thức của giảng viên: 4.92/ 5

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *