Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung như sau:
Ngày 1: Quản lý công việc và lập kế hoạch hiệu quả

Ngày 2: Tổ chức công việc hiệu quả cho đội ngũ nhân viên– Thực thi hiệu quả

Khóa học được học viên nhận xét tích cực:

– Thầy giảng hay, lý thuyết thực tế
– Dễ hiểu, dễ vận dụng, dễ tiếp thu – có thể áp dụng vào công việc
– Giúp nhận thức đúng về vai trò , trách nhiệm của mình
– Nội dung học bổ ích áp dụng vào thực tế

Kết thúc khóa học viên nắm được:
– Lập kế hoạch công việc
– Sắp xếp công việc
– Giám sát CV của nhân viên
– Biết được phương pháp tìm cách làm, chọn cách làm
– Tính thực tế/ khả thi
– Chọn phong cách giao việc phù hợp với NV

Sau đây là điểm đánh giá khoá học:
– Trình độ kiến thức GV: 4.82/ 5
– Phương pháp giảng dạy: 4.74/ 5
– Đạt mục tiêu so với mong đợi: 4.65/ 5

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *