Tháng 04/2024 Học viện bán lẻ và phân phối KCP đã phối hợp với Viễn Thông Hà Nội tổ chức 1 khoá đào tạo trong 04 ngày: “Đánh giá hiệu quả công việc theo KPI/BSC”

Trong 04 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau:

Nội dung 1: Bốn cấp độ đánh giá hiệu quả công việc.

Nội dung 2: Hiệu quả công việc theo bảng điểm cân bằng BSC.

Nội dung 3: Phương pháp thiết lập mục tiêu theo phương pháp SMART.

Nội dung 4: Xác định KPI dựa trên BSC và SMART. Nội dung 5: Quy trình 4 bước đánh giá kết quả theo KPI.

Nội dung 6: Phương pháp xác định vấn đề sau khi đánh giá KPI.

Nội dung 7: Bốn phương pháp phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp .

Nội dung 8 : Đề xuất giải pháp liên quan đến con người và thực thi kỳ sau.

Nội dung 9: Đề xuất giải pháp liên quan đến kỳ sau.

Nội dung 10: Bốn phương pháp phân tích và viết báo cáo lên cấp trên.

  • Khóa học được học viên nhận xét tích cực:

– Giảng viên vui vẻ, chia sẻ dễ hiểu

– Dễ hiểu , sát thực tế công việc

– Giảng viên nhiều kinh nghiệm giảng dạy cũng như trong thực tế điều hành , kinh doanh

– Thầy giảng dễ hiểu, dễ nhớ , sát với thực tế, dễ áp dụng với công việc

– Lượng kiến thức nhiều, phong phú các ví dụ

– Giúp học viên nắm được kiến thức chuẩn về BSC/KPI, OKR

– Cách giảng bài hấp dẫn, dễ hiểu

– Đưa các nội dung trong khóa học sát với thực tế của VNPT

  • Kết thúc khóa học viên nắm được:

– Cách xác định mục tiêu Smart

– Xác định vấn dề bằng mô hình xương cá

– Phương pháp tư duy

– Năm được cách đánh giá nhân viên

– Nắm bắt được cách phân tích BSC/KPI

– Hiểu được bản chất của BSC,KPI, OKR

– Phân tích, lựa chọn đề xuất, báo cáo, đề xuất

– Nắm rõ hơn về cách giao, quản trị, đánh giá KPI

– Thực hiện chiến lược của cấp trên (BSC)

  • Sau đây là kết quả phiếu đánh giá:

– Trình độ kiến thức GV: 4.94/ 5

– Phương pháp giảng dạy: 4.97/ 5

– Đạt mục tiêu so với mong đợi: 4.7/ 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *