Trong 01 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung như sau:

 • Nội dung 1: Tư duy về dịch vụ và sự hài lòng khách hàng
 • Nội dung 2: Phương pháp tư duy – công thức đem lại sự hài lòng khách hàng
 • Nội dung 3: Tư duy về sự hài lòng khách hàng và các điểm chạm
 • Nội dung 4: Xác định mong đợi khách hàng từng điểm chạm
 • Nội dung 5: Tư duy về chất lượng dịch vụ – tiêu chuẩn dịch vụ
 • Nội dung 6: Tư duy về 3 cấp độ trải nghiệm khách hàng

Khóa học được học viên nhận xét tích cực:

 • ‘Giảng viên giảng hay, có nhiều ví dụ thực tế để giúp hiểu bài giảng, dễ tiếp cận
 • Thầy truyền đạt gần gũi, dễ hiểu
 • Nội dung chương trình học và giảng viên truyền đạt thu hút
 • Trình bày rõ ràng các nội dung theo đúng giáo trình được cấp
 • Xen kẽ các bài thực hành để HV dễ ứng dụng
 • Cách nêu và dẫn dắt vấn đề thú vị

Kết thúc khóa học viên nắm được:

 • ‘Biết được các kỹ năng giúp KH cảm nhận
 • Biết cách nâng cao chất lượng các điểm chạm
 • Cải thiện chất lượng bán hàng: giao tiếp với khách, cải thiện quy trình làm việc
 • Cần biết được khách hàng mong đợi gì
 • Hiểu và áp dụng tư duy phục vụ và các hành vi từ chi tiết đến lớn trong cuộc sống
 • Cách gia tăng điểm chạm và chất lượng điểm chạm để phát triển các MQH và công việc
 • Sẵn sàng đáp ứng mong đợi của KH
 • Sự đồng cảm với KH

Sau đây là điểm đánh giá khoá học:

 • Trình độ kiến thức GV: 4.93/ 5
 • Phương pháp giảng dạy: 4.93/ 5
 • Đạt mục tiêu so với mong đợi: 4.73/ 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *