Chương trình đào tạo:
Quản lý kinh doanh hiệu quả – 3 ngày
NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Flamingo Đại Lải Resort

Ngày 1: Quản lý kinh doanh và lập kế hoạch kinh doanh hiệu quả

1. 4 công việc của quản lý kinh doanh chuyên nghiệp
2. 5 bước quy trình lập kế hoạch kinh doanh hiệu quả
3. Thiết lập mục tiêu cho nhân viên từ mục tiêu sếp giao – Công thức SMART
4. Tìm và lựa chọn phương án tối ưu trong kinh doanh

Flamingo Đại Lải Resort

Ngày 2: Tổ chức công việc hiệu quả cho đội ngũ kinh doanh – Thực thi hiệu quả

1. Tuyển dụng đội ngũ đạt mục tiêu sếp giao: Quy trình tuyển dụng – 7 bước
2. Đào tạo và kèm cặp nhân viên đủ năng lực làm việc – Công thức EDAC.
3.Triển khai công việc hiệu quả cho bản thân – Ma trận quản lý thời gian
4. Phong cách triển khai công việc cho nhân viên – 4 phong cách triển khai

Flamingo Đại Lải Resort

Ngày 3: Giám sát công việc, đánh giá kết quả và tạo động lực cho nhân viên

1.Quy trình 7 bước giám sát hoạt động kinh doanh
2. Phân tích kinh doanh: Tìm nguyên nhân và giải pháp cho các vấn đề gặp phải
3. Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh – Mô hình 4 bước
4. Tạo động lực làm việc cho nhân viên

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI