Sáng ngày 30/01/2023, TS. Đào Xuân Khương đã tư vấn cho ban giám đốc của Công ty Cổ phần Minh housewares các vấn đề về Thương hiệu, khách hàng mục tiêu
Với kinh nghiệm đào tạo và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp về bán lẻ và phân phối. Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những phương pháp và kế hoạch chiến lược cho Minh housewares
Nội dung tư vấn đã đưa ra các giải pháp để triển khai
– Chiến lược xây dựng thương hiệu
– Khách hàng mục tiêu
– Chiến lược phát triển chuỗi
Buổi làm việc kết thúc đã thống nhất bắt đầu triển khai ngay trong tháng 2/2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *