Sáng ngày 25/07/2023, TS. Đào Xuân Khương đã tư vấn cho Công ty TNHH Lân Tuyển
Trong buổi tư vấn sáng ngày 25/07 TS. Đào Xuân Khương đã tư vấn cho ban giám đốc của Công ty TNHH Lân Tuyển
Với kinh nghiệm đào tạo và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp về bán lẻ và phân phối. Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những phương pháp và kế hoạch để triển khai:
– Cơ cấu lương
-Mô hình CTV
– KPI
Buổi làm việc kết thúc đã thống nhất triển khai trong năm 2024
Dưới đây là một số hình ảnh về sản phẩm của công ty

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *