Với kinh nghiệm đào tạo và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp về bán lẻ và phân phối. Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những phương pháp và kế hoạch để hoàn thiện những thiếu sót của Lân Tuyển
Nội dung tư vấn đã đưa ra các giải pháp để triển khai:
– Chính sách với đại lý
– Sản phẩm mục tiêu vào kênh đại lý
– Chính sách giá
– Kế hoạch tổ chức hội nghị khách hàng
– Chiến lược tăng doanh số cho cửa hàng bán lẻ
Buổi làm việc kết thúc, đã thống nhất triển khai kế hoạch trong năm 2023.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *