Sáng ngày 02/08/2023, Học viện Phân phối và Bán lẻ KCP đã tư vấn cho PRO SPORT – Công Ty TNHH Thời Trang Thể Thao Chuyên Nghiệp
Trong buổi tư vấn sáng ngày 02/08/2023 TS. Đào Xuân Khương đã tư vấn cho Giám đốc thương hiệu thời trang Pro sports
Với kinh nghiệm đào tạo và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp về bán lẻ và phân phối. Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những phương pháp và kế hoạch chiến lược cho Pro sports.
Đồng thời Tiến sỹ cũng chỉ ra những khó khăn thực tế khi làm bán lẻ, phân phối sản phẩm và đưa ra các giải pháp để triển khai:
– Chiến lược phát triển Sản phẩm
– Chiến lược Chất lượng sản phẩm
– Chiến lược Kênh phân phối
Có thể là hình ảnh về trang phục thể thao và văn bản cho biết 'T ×ET T SPORTS PRO SPORTS PRO SPORTS'

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *