Sáng 07/07/2023, TS. Đào Xuân Khương đã tư vấn cho Công ty cổ phần kinh doanh quốc tế AKANO
Trong buổi tư vấn sáng 07/07/2023 TS. Đào Xuân Khương đã tư vấn cho ban Giám đốc Akano
Với kinh nghiệm đào tạo và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp về bán lẻ và phân phối. Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những phương pháp và kế hoạch chiến lược cho Akano
Đồng thời Tiến sỹ cũng chỉ ra những khó khăn thực tế khi làm bán lẻ, phân phối sản phẩm và đưa ra các giải pháp để triển khai:
– Khách hàng mục tiêu
– Khảo sát thị trường
– Xử lý hàng tồn kho

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *