Ngày 28&29/03/2023 TS. Đào Xuân Khương đã phối hợp với Flamingo Đại Lải Resort tổ chức khoá “Kỹ năng thuyết trình hiệu quả”
Với khoá học 1,5 ngày ngày Giảng viên – Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau:
Nội dung 1: Chuẩn bị bài thuyết trình – Quy trình 6 bước xây dựng – Story
Nội dung 2: Cấu trúc nội dung bài thuyết trình hiệu quả – Slide nội dung
Nội dung 3: Công thức xây dựng nội dung thuyết trình
Nội dung 4 : Tám kỹ thuật thuyết trình hiệu quả – Speaker chuyên nghiệp
Nội dung 5: Thực hành xây dựng Story – chuẩn bị Slide và Speaker
Khóa học được học viên nhận xét tích cực:
Cách thức giảng dạy, truyền đạt kiến thức của giáo viên dễ hiểu
Thầy dạy hay,áp dụng được nhiều kỹ năng thuyết trình
Sự tâm huyết nhiệt tình của giảng viên, nội dung dễ hiểu và có thể vận dụng ngay sau buổi học
Các kiến thức học viên ghi nhận để áp dụng được sau khoá học:
Giúp bản thân có kỹ năng tốt trong phần đào tạo sau này
Hệ thống được các mục tiêu, bước cần có khi chuẩn bị và thực hiện thuyết trình
Nắm được cơ bản kỹ năng thuyết trình
Có nhiều kiến thức và ý tưởng về đào tạo lại nhân viên để thay đổi nhận thức, hành vi cho ra kết quả
Giúp cải thiện kỹ năng thuyết trình bản thân
Các bước thuyết trình hiệu quả để thuyết phục người khác
Sau đây là 1 số kết quả đánh giá của học viên về khoá học:
Kỹ năng trình bày và thuyết trình của giảng viên: 4.71/5
Giảng viên áp dụng kiến thức thực tế vào bài giảng: 4.66/5
Nội dung phù hợp với vị trí chức danh: 4.74/5
Nội dung bài giảng được truyền tải theo một trình tự hợp lý: 4.71/5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *