Ngày 28/02 &01/03/2023 Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã phối hợp với Công ty TNHH Lân Tuyển tổ chức khoá đào tạo “Phát triển kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp”
Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung dành cho nhân viên của Công TNHH các nội dung như sau: Bài 1: Năng lực cần có của nhân viên bán hàng & 6 cấp độ bán hàng chuyên nghiệp Bài 2: Hành vi mua của khách hàng và quy trình giúp khách hàng mua Bài 3: Mô hình tiếp cận khách hàng mới & Kỹ năng tìm hiểu nhu cầu khách hàng Bài 4: Thuyết phục khách hàng hiệu quả và xây dựng mối quan hệ với khách hàng
Khóa học được học viên nhận xét tích cực:
– Phương pháp giảng dạy rất hay và sát với thực tế
– Giảng viên biết cách tiếp cận học viên
– Nhiều ví dụ thực tế, bài làm việc nhóm gắn với công việc đang làm
Kết thúc khóa học viên nắm được:
– Đánh giá được mình còn thiếu năng lực gì và lên kế hoạch nâng cao năng lực bản thân
– Biết cách tiếp cận được khách hàng mới, hiểu được mong muốn của khách hàng để chốt được
hợp đồng hiệu quả
– Xây dựng được mối quan hệ với khách hàng và biết cách tư vấn, thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm của mình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *