Trong buổi sáng ngày 26/07/2023 TS. Đào Xuân Khương đã tư vấn cho ban giám đốc của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ An Ú
Với kinh nghiệm đào tạo và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp về bán lẻ và phân phối. Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những phương pháp và kế hoạch chiến lược cho An Ú
Đồng thời Tiến sỹ cũng chỉ ra những khó khăn thực tế khi làm bán lẻ và đưa ra các giải pháp để triển khai:
– Rà soát nội dung cũ, kênh cũ
– Dự án An Ú – renew
-Dự án An Ú – outlet
Buổi làm việc kết thúc, đã thống nhất triển khai kế hoạch ngay trong năm 2023
Dưới đây là một số hình ảnh của công ty

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *