Ngày 25&26/02/2023 Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã phối hợp với Công ty Cổ phần XNK Hóa chất và Thiết bị Kim Ngưu tổ chức khoá đào tạo “Quản lý kinh doanh hiệu quả”
Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung dành cho nhân viên của Công ty Cổ phần XNK Hóa chất và Thiết bị Kim Ngưu các nội dung như sau:
Ngày 1: Quản lý kinh doanh và lập kế hoạch kinh doanh hiệu quả
Ngày 2: Tổ chức công việc hiệu quả cho đội ngũ kinh doanh – Thực thi hiệu quả
Ngày 3: Giám sát công việc, đánh giá kết quả và tạo động lực cho nhân viên
Khóa học được học viên nhận xét tích cực:
– Dễ tiếp thu, ví dụ minh họa gắn với thực tế
– Giảng viên thân thiện, truyền đạt súc tích
– Phương pháp dạy dễ hiểu, trực quan, gây ấn tượng, dễ nhớ
– Kiến thức của giáo viên cung cấp sát, cần trong thực tế triển khai công việc, giúp người học dễ nắm bắt, đưa về vấn đề cụ thể
– Nội dung rõ ràng, phong phú, Giảng viên nhiệt tình, giảng dễ hiểu
– Học viên dễ hiểu do sát với thực tế và nội dung mạch lạc, dễ nhớ và ứng dụng cao
– Kiến thức của giáo viên cung cấp sát, cần trong thực tế triển khai công việc, giúp người học dễ nắm bắt, đưa về vấn đề cụ thể
– Thực tiễn, ứngdụng phù hợp, Nói đúng gốc vấn đề
Kết thúc khóa học viên nắm được:
– Phương pháp xác định mục tiêu
– Phương pháp lập kế hoạch
– Theo dõi, hỗ trợ nhân viên trong lúc thực hiện công việc
– Tìm ra phương án tối ưu(cách làm) trong phòng, công việc của mình
– Áp dụng giám sát công việc
– Các bước làm, cách lựa chọn tối ưu
– Lập kế hoạch, kinh doanh
– Tổ chức công việc
– Theo dõi và giám sát
– Sự quan trọng của việc thiết lập kế hoạch dựa trên mục tiêu
– Tạo động lực, Đàm phán
Sau đây là kết quả phiếu đánh giá:
– Trình độ kiến thức GV: 4.75/ 5
– Phương pháp giảng dạy: 4.7/ 5
– Đạt mục tiêu so với mong đợi: 4.4/ 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *