Ngày 25-26/03/2023 Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã phối hợp với Công ty Cổ phần XNK Hóa chất và Thiết bị Kim Ngưu tổ chức khoá đào tạo “Tư duy dịch vụ và nâng cao trải nghiệm khách hàng”
Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung dành cho nhân viên của Công ty Cổ phần XNK Hóa chất và Thiết bị Kim Ngưu các nội dung như sau:
Nội dung 1: Sự hài lòng khách hàng – khách hàng trung thành và doanh số
Nội dung 2: Công thức chăm sóc khách hàng – đảm bảo khách hàng hài lòng
Nội dung 3: Bản đồ trải nghiệm khách hàng và xác định các điểm chạm
Nội dung 4: Tư duy dịch vụ: 5 yếu tố cấu thành chất lương phục vụ
Khóa học được học viên nhận xét tích cực:
– Giảng viên nói dễ hiểu, áp dụng thực tế với phương pháp học
– Nội dung và phương pháp giảng dạy hay
– Buổi học mang lại giá trị với thực tiễn
– Nội dung học hôm nay rất hiệu quả, sẽ áp dụng vào trong công việc giao nhận hàng
Kết thúc khóa học viên nắm được:
– Làm thế nào để biết được mong đợi khách hàng
– Ba cấp độ trải nghiệm của khách hàng
– Mong đợi của khách hàng đến từ đâu, Phương pháp phát hiện mong đợi
– Lắng nghe để sửa cho những lần sau
– Trải nghiệm khách hàng, Chất lượng điểm chạm
– Cách chăm sóc 1 khách hàng, Cách tạo ra các điểm chạm và lợi ích của nó
Sau đây là kết quả phiếu đánh giá:
– Trình độ kiến thức GV: 4.92/ 5
– Phương pháp giảng dạy: 4.9/ 5
– Đạt mục tiêu so với mong đợi: 4.84/ 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *