Ngày 24/03/2023 TS.Đào Xuân Khương đã phối hợp với Công ty CP Đầu tư và cho thuê TS TNL tổ chức khoá đào tạo “Tư duy kinh doanh”
Trong 1 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau: Nội dung 1: Tư duy kinh doanh – mục tiêu BSC và kế hoạch chiến lược, Nội dung 2 : Phương pháp xác định mục tiêu theo công cụ SMART, Nội dung 3 : Quy trình 5 bước lập kế hoạch từ mục tiêu sếp giao, Nội dung 4 : Tìm cách làm và lựa chọn giải pháp tối ưu để đạt mục tiêu
Khóa học được học viên nhận xét tích cực:
– Thầy giảng rất dễ hiểu, thu hút và mang lại nhiều kiên thức bổ ích
– Thầy giáo nhiệt tình.
– Giảng rất thực tế
Sau đây là kết quả phiếu đánh giá:
– Kiến thức chuyên môn: 4.83/ 5
– Kỹ năng truyền đạt: 4.83/ 5
– Mức độ hài lòng về tính ứng dụng thực tiễn trong công việc đối với nội dung của bài học: 4.78/ 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *