Ngày 21/11/2023 TS. Đào Xuân Khương đã phối hợp với Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Liên Phong tổ chức khoá đào tạo: “Lập kế hoạch kinh doanh hiệu quả”

 

Trong 01 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung như sau:

Nội dung 1: Tư duy Kinh doanh nhìn từ khía cạnh BSC

Nội dung 2: 04 công việc của quản lý kinhd doanh

Nội dung 3: Thiết lập mục tiêu cá nhân dựa trên mục tiêu sếp giao

Nội dung 4: Quy trình 05 bước lập kế hoạch từ mục tiêu sếp giao

Nội dung 5: Phương pháp tìm cách làm và lựa chọn cách làm

Khóa học được học viên nhận xét tích cực:

  • Giảng viên có phương pháp dạy lôi cuốn, nhấn mạnh trọng tâm, truyền tải kiến thức rất phù hợp, hữu ích.
  • Thầy giảng dễ nghe, dễ hiểu, ví dụ sát với thực tế

Kết thúc khóa học viên nắm được:

  • Biết cách xây dựng và lập kế hoạch cho công việc và nhân viên
  • Lựa chọn phương pháp tối ưu
  • Cung cấp cách làm khoa học, có hệ thống
  • Tính thực tiễn cao, mang tính áp dụng vào thực tế cao
  • Bài giảng Hữu ích

Sau đây là điểm đánh giá khoá học:

  • Trình độ kiến thức GV: 5 / 5
  • Phương pháp giảng dạy: 5/ 5
  • Đạt mục tiêu so với mong đợi: 4,42/ 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *