Ngày 21/04/2023, TS. Đào Xuân Khương đã tư vấn cho Công ty TNHH một thành viên Thái Lan Hương.Trong buổi tư vấn ngày 21/04/203 TS. Đào Xuân Khương đã tư vấn cho ban giám đốc của Công ty TNHH một thành viên Thái Lan Hương
Với kinh nghiệm đào tạo và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp về bán lẻ và phân phối. Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những phương pháp và kế hoạch chiến lược cho Thái Lan Hương
Đồng thời Tiến sỹ cũng chỉ ra những khó khăn thực tế khi làm bán lẻ và phân phối sản phẩm và đưa ra các giải pháp để triển khai:
– KPIs
– Chính sách cho đối tác
– Quy trình, quy định cho doanh nghiệp
Buổi làm việc kết thúc, đã thống nhất triển khai kế hoạch trong năm 2023
Dưới đây là một số hình ảnh về sản phẩm của công ty

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *