Trong buổi tư vấn ngày 21/03/2023 TS. Đào Xuân Khương đã tư vấn cho ban giám đốc của Công ty Công ty Cổ phần Minh housewares các vấn đề về Thương hiệu, khách hàng mục tiêu
Với kinh nghiệm đào tạo và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp về bán lẻ và phân phối. Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những phương pháp và kế hoạch chiến lược cho Minh housewares
Đồng thời Tiến sỹ cũng chỉ ra những khó khăn thực tế khi làm bán lẻ và phân phối sản phẩm và đưa ra các giải pháp để cải thiện các vấn đề tồn đọng trong khâu vận hành, phát triển kênh cho doanh nghiệp.
Nội dung tư vấn đã đưa các giải pháp để triển khai:
– Xây dựng thương hiệu
– Định hướng với nhà cung cấp
– Chiến lược phát triển kênh
Buổi làm việc kết thúc, Minhhousewares đã thống nhất sẽ triển khai kế hoạch ngay trong tháng 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *