Ngày 20 và sáng 21/07/2023 TS.Đào Xuân Khương đã phối hợp với Công ty CP Đầu tư và cho thuê TS TNL tổ chức khoá đào tạo “Tư duy kinh doanh”
Trong 1.5 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau:
– Nội dung 1: 6 cấp độ chốt hợp đồng – Tư duy bán hàng & Năng lực cần có tư vấn
– Nội dung 2: Hành vi mua khách hàng & Phương pháp gia tăng khách hàng mới hiệu quả
– Nội dung 3: Tiếp cận B2B – Mô hình 4 cửa sổ nhận thức & giao tiếp Johari
– Nội dung 4: Ba phương pháp phân tích nhu cầu – vấn đề – nỗi đau của khách hàng
– Nội dung 5: Công thức tư vấn sản phẩm/ dịch vụ tới khách hàng B2B – mô hình FABE
– Nội dung 6: Mô hình thuyết phục khách hàng chốt hợp đồng với khách hàng B2B-PSF
Khóa học được học viên nhận xét tích cực:
– Thầy giảng rất dễ hiểu, thu hút và mang lại nhiều kiên thức bổ ích
– Thầy giáo nhiệt tình.
– Giảng rất thực tế
Sau đây là kết quả phiếu đánh giá:
– Kiến thức chuyên môn: 4.83/ 5
– Kỹ năng truyền đạt: 4.83/ 5
– Mức độ hài lòng về tính ứng dụng thực tiễn trong công việc đối với nội dung của bài học: 4.78/ 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *