Ngày 19/11/2023 TS. Đào Xuân Khương đã phối hợp với Công ty Cổ phần hóa chất và thiết bị Kim Ngưu tổ chức khoá đào tạo: “ Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả”

 

Trong 01 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung như sau:

 • Nội dung 1: Ba yếu tố của nhóm làm việc hiệu quả
 • Nội dung 2: Cá nhân – Bốn yếu tố tác động đến nhóm]
 • Nội dung 3: Các giai đoạn phát triển của nhóm
 • Nội dung 4: Bốn phong cách triển khai công việc trong nhóm
 • Nội dung 5: Năm cấp độ gây ảnh hưởng trong nhóm
 • Nội dung 6: Thực hành áp dụng mô hình làm việc nhóm hiệu quả

Khóa học được học viên nhận xét tích cực:

 • Thầy dạy cuốn hút, kiến thức thú vị dễ hiểu
 • Thầy lấy ví dụ cụ thể dễ hiểu, áp dụng trong công việc và cuộc sống
 • Bài giảng dễ hiểu, dễ tiếp thu
 • Giang viên tạo cảm giác thoải mái
 • Bài giảng dễ tiếp thu ví dụ thực tế, sát với công việc

Kết thúc khóa học viên nắm được:

 • Các cấp độ làm việc nhóm
 • Mô hình DISC
 • Các cấp độ ảnh hưởng trong nhóm
 • 4 phong cách làm việc nhóm
 • 5 cấp độ gây ảnh hưởng
 • Các giai đoạn phát triển
 • Các phương pháp phối hợp làm việc nhóm
 • Các cách giao tiếp hiệu quả
 • Nhận thức vai trò bản thân

 

Sau đây là điểm đánh giá khoá học:

 • Trình độ kiến thức GV: 4.94/ 5
 • Phương pháp giảng dạy: 4.76/ 5
 • Đạt mục tiêu so với mong đợi: 4.67/ 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *