Ngày 18&27/09/2023, TS. Đào Xuân Khương đã tư vấn cho Phòng Bán hàng Online của TCT VNPT – Vinaphone
Trong 2 ngày tư vấn TS. Đào Xuân Khương đã tư vấn cho phòng Bán hàng Online chuẩn hoá kịch bản bán hàng qua điện thoại (OB/Telesales)
Với kinh nghiệm tư vấn cho nhiều doanh nghiệp về bán hàng. Bước đầu Tiến sỹ cũng đã rà soát lại thực trạng đang làm của phòng BHOL.
Sau đó Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những phương pháp để hoàn thiện kịch bản bán hàng qua điện thoại cho Điện thoại viên của các tỉnh áp dụng.
– Kịch bản kết nối
– Kịch bản trò chuyện
– Kịch bản chốt sales
– Kịch bản nhắn tin đeo bám
Đồng thời Tiến sỹ cũng chỉ ra những khó khăn thực tế khi áp dụng kịch bản mới này để cho Điện thoại viên hiểu rõ khi làm và rút kinh nghiệm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *