Ngày 18/11/2023, Ts. Đào Xuân Khương đã tư vấn cho Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Green Stars
Trong buổi tư vấn sáng ngày 18/11/2023 TS. Đào Xuân Khương đã tư vấn cho Công ty CP Xuất nhập khẩu Green Stars.
Với kinh nghiệm đào tạo và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp về bán lẻ và phân phối. Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những phương pháp và kế hoạch chiến lược cho Green Stars.
Đồng thời Tiến sỹ cũng chỉ ra những khó khăn thực tế khi làm bán lẻ, phân phối sản phẩm và đưa ra các giải pháp để triển khai:
1. Chiến lược tìm cộng sự cho công ty
2. Chiến lược S600
3. Chiến lược Sản phẩm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *