Ngày 16&17/02/2023 Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã phối hợp với Viễn Thông Hà Nội tổ chức khoá đào tạo “Kỹ năng tiếp thị, bán hàng và chăm sóc khách hàng hiệu quả”
Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung dành cho nhân viên kinh doanh của Viễn thông Hà Nội các nội dung như sau:
Bài 1: Năng lực cần có của nhân viên bán hàng & 6 cấp độ bán hàng chuyên nghiệp
Bài 2: Hành vi mua của khách hàng và quy trình giúp khách hàng mua
Bài 3: Mô hình tiếp cận khách hàng mới & Kỹ năng tìm hiểu nhu cầu khách hàng
Bài 4: Thuyết phục khách hàng hiệu quả và xây dựng mối quan hệ với khách hàng
Khóa học được học viên nhận xét tích cực:
– Giúp học viên hiểu hơn về công việc CSKH, tìm hiểu Kh để bán sản phẩm
– Giảng viên nhiệt tình, sôi nổi, truyền đạt các kiến thức phù hợp, dễ hiểu, dễ cảm nhận
– Thầy giảng dễ hiểu, thực tế
– Thực tế, dễ hiểu, thầy dạy quá hay, vui vẻ, hài hước và rất dễ hiểu
– Giảng viên sôi nổi, nhiệt huyết, nhiều kiến thức, truyền đạt rất tốt
– Giảng viên dạy dễ nghe, dễ hiểu, nội dung gắn liền với thực tế công việc bán hàng
– Tạo cho nhân viên có được kỹ năng lắng nghe , thái dộ để tiếp cận khách hàng
Kết thúc khóa học viên nắm được:
– Giúp học viên hiểu hơn về công việc CSKH, tìm hiểu khách hàng để bán sản phẩm
– Bán hàng, Chăm sóc khách hàng, Hiểu được hành vi mua hàng của khách hàng
– Quy trình tiếp xúc khách hàng để bán sản phẩm, Chuẩn mực của thái độ, Phát triển năng lực
– Tìm hiểu nhu cầu tiếp cận chăm sóc khách hàng
– Hành vi mua của khách hàng
– Năng lực nhân viên bán hàng
– Thuyết phục khách hàng hiệu quả
– Nâng cao hiểu biết về kỹ năng bán hàng và giữ khách hàng
Sau đây là kết quả phiếu đánh giá:
– Trình độ kiến thức GV: 4.91/ 5
– Phương pháp giảng dạy: 4.91/ 5
– Đạt mục tiêu so với mong đợi: 4.82/ 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *