Ngày 16-17/12/2023 TS. Đào Xuân Khương đã phối hợp với Tổng Công ty Dịch vụ viễn thông VNPT tổ chức tại Cà Mau khoá đào tạo: Nâng cao kỹ năng bán hàng qua điện thoại

(OB/Telesale)”

Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung như sau:

– Bài 1: Kịch bản kết nối – Gia tăng tỉ lệ nghe máy

– Bài 2: Kịch bản trò chuyện – Giảm tỉ lệ cúp máy và tăng thời gian trò chuyện

– Bài 3: Kịch bản chốt sales – Gia tăng tỉ lệ mua gói

– Bài 4: Kịch bản đeo bám – Gia tăng tỉ lệ mua khi chưa chốt được sales lần đầu

 

Khóa học được học viên nhận xét tích cực:

– Thầy dạy cuốn hút, kiến thức thú vị dễ hiểu

– Thầy lấy ví dụ cụ thể dễ hiểu, áp dụng trong công việc và cuộc sống

– Bài giảng dễ hiểu, dễ tiếp thu

– Giang viên tạo cảm giác thoải mái

– Bài giảng dễ tiếp thu ví dụ thực tế, sát với công việc

 

Kết thúc khóa học viên nắm được:

‘- Đáp ứng được nhu cầu cần cải thiện của bản thân sau khóa học

– Thực tế, đúng với nội dung cần giải quyết trong quá trình làm việc Ob/Tel

– Giúp gia tăng tỉ lệ nghe máy, giảm tỷ lệ cúp máy

– Gọi KH tạo sự vui vẻ-tin tưởng

– Giúp mình hiểu cần nói gì và nói như thế nào

– Giúp thấu hiểu KH hơn

‘- Giúp nâng cao kỹ năng trong giao tiếp và lắng nghe KH

– Dễ tạo thiện cảm để tiếp cận KH, khai thác đúng nhu cầu KH cần

– Tự tin hơn trong giao tiếp

– Kết nối với KH, biết cách đeo bám KH lâu dài

 

Sau đây là điểm đánh giá khoá học:

– Trình độ kiến thức GV: 4,82/5

– Phương pháp giảng dạy của GV: 4,59/5

– Đạt mục tiêu so với mong đợi: 4,53/5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *