Ngày 16/09/2023 TS. Đào Xuân Khương đã phối hợp với Trung tâm điều hành thông tin – VNPT Hà Nội tổ chức khoá đào tạo:”Quản trị sự thay đổi hiệu quả bền vững” của Trung tâm điều hành thông tin
Trong 01 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung như sau:
– Nội dung 1: Mô thức về sự thay đổi: “ngoài – trong” và “ trong – ngoài”
– Nội dung 2: Mô hình dẫn dắt sự thay đổi của một cá nhân: Mô hình Canal
– Nội dung 3: Quy trình dẫn dắt sự thay đổi một tổ chức hiệu quả và bền vững
– Nội dung 4: Năm cấp độ dẫn dắt sự thay đổi bền vững – Mô thức lãnh đạo
Khóa học được học viên nhận xét tích cực:
– ‘Giáo viên nhiệt tình, có chuyên môn
– Kiến thức cô đọng, ví dụ đời thường dễ hiểu
– Bài giảng nhiều kiến thức, nhắn gọn, xúc tích, dễ tiếp thu
– Tổng hợp và cụ thể hoá kiến thức rất thực tế
– Thầy giáo dạy dễ hiểu, lý thuyết kèm thực tế tại đơn vị. Các mô hình thực hiện phù hợp với hiện trạng đang triển khai tại đơn vị
Kết thúc khóa học viên nắm được:
– ‘Lập kế hoạch
– Mô thức thay đổi why, what
– Dám hành động để thay đổi, trước hết là thay đổi bản thân
– Biết thích ứng, có cái nhìn tích cực với sự thay đổi
– 5 cấp độ dẫn dắt, 8 bước duy trì, mô hình Canal
– Hiểu về tâm lý CBCNV khi có sự thay đổi
– Hiểu về công việc đang thực hiện còn gì chưa đúng để áp dụng điều chỉnh
– Sẵn sàng cho sự thay đổi
– 2 mô thức từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong;
Sau đây là điểm đánh giá khoá học:
– Trình độ kiến thức GV: 4.92/ 5
– Phương pháp giảng dạy: 4.92/ 5
– Đạt mục tiêu so với mong đợi: 4.92/ 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *