Ngày 14-16/08/2023 TS. Đào Xuân Khương đã phối hợp với Traphaco Miền Bắc tổ chức khoá đào tạo: “Phát triển kỹ năng bán hàng thành công”
Trong 03 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung như sau:
Nội dung 1: 4 cấp độ thành công trong công việc
Nội dung 2: Mô hình 3 bước lập kế hoạch công việc cá nhân từ mục tiêu sếp giao
Nội dung 3: Phương pháp giao tiếp, tiếp cận khách hàng – Mô hình Johari
Nội dung 4: Hành vi mua khách hàng và phương pháp bán sản phẩm mới: Mô hình Kotler
Nội dung 5: Công thức thuyết phục khách hàng mua các chương trình trọng tâm. Mô hình PSF
Khóa học được học viên nhận xét tích cực:
Thầy truyền tải kiến thức tốt, dễ hiểu, vui nhộn trong lúc học
Dễ tiếp thu kiến thức để vận dụng vào thực hành.
Chi tiết rành mạch, rõ ràng.
Kết thúc khóa, học viên nắm được:
Cách chốt đơn đúng quy trình.
Phương pháp giao tiếp, tiếp cận với khách hàng.
Hành vi mua hàng của khách hàng.
Giúp trình dược viên định hướng được mục tiêu công việc.
Công thức thuyết phục khách hàng.
Sau đây là điểm đánh giá khoá học:
– Trình độ kiến thức GV: 4,38/ 5
– Phương pháp giảng dạy: 4.35/ 5
– Đạt mục tiêu so với mong đợi: 4.27/ 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *